Hopp til innholdet

Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på resultatene fra skandinavisk forskning om barnehager.

Ikke alle barn har medbestemmelse i barnehagen

Leder

Vetuva 2016 gir få svar – men reiser mange spørsmål!

Alle utgaver