Hopp til innholdet

Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på resultatene fra skandinavisk forskning om barnehager.

Betyr organiseringen av barnehagen noe for barna?


En barnehage med hvilepuls

Nå snakker de til hverandre i stedet for å rope. Det gjør det lettere både for barn og voksne å trives i barnehagen.

Uten et ord

Mennesker er sosiale vesen. Barn også. Små barn prøver ut forskjellige måter å være sosiale på lenge før de har et fullt utviklet språk.

Leder

Ressurser du kan ha særlig nytte av som filmer, nettressurser eller annet veiledningsmateriell.

Alle utgaver