Hopp til innholdet

  Lek og læring er like viktig

  Det er viktig at vi bruker begrepet undervisning i barnehagen, selv om det smerter mange barnehagelærere i Sverige, mener forsker Pia Williams.

  Læring, omsorg og lek er og skal være like viktige deler av barnehagen. Men da må barnehagelærerne føle seg trygge i sine roller. Det gjør de ikke i dag.

  Mange føler seg utrygge og uprofesjonelle når kravet om mer læring har kommet sterkere inn i barnehagen i Sverige, mener Williams.

  Den svenske forskeren har studert barnehagelærere ved 30 ulike barnehager for barn mellom ett og fem år i Sverige.

  TO TYPER BARNEHAGELÆRERE

  Williams finner at den sosialpedagogiske tradisjonen står sterkt i barnehagene. Dette er en tradisjon som vektlegger utviklingen av barnets personlighet og karakter, samt omsorg, lek og hverdagsaktiviteter. Barnehagelærerne i studien mener det er viktig at barn utvikler demokratiske verdier, lytter til hverandre og viser hverandre respekt. Så kan all annen læring komme etterpå.

  – Barnehagens tradisjon hviler fortsatt tungt på de sosiale verdiene. Det henger sammen med en holdning om at undervisning må vi spare barna for i barnehagen, sier forskeren.

  Men det fins også barnehagelærere som ikke skiller mellom sosiale og kognitive kunnskaper. De mener at barna i samarbeidssituasjonen kan ta hensyn til hverandre og sammen løse problemer innen for eksempel matematikk og språk. De mener at dette ikke står i konflikt med hverandre.

  For å kunne bruke hverdagslige situasjoner til læring og kombinere sosiale og kognitive ferdigheter, må barnehagelæreren ha flere kompetanser, mener Williams. Han eller hun må ha ekspertise i ulike emner som matematikk og naturvitenskap, men de må også ha kompetanse til å omsette det på en måte som kan stimulere barns nysgjerrighet og undring.

  – Jeg tror de barnehagelærerne som utdannes i Sverige i dag, er kompetente både på det sosiale og kognitive. Samtidig er det er mange som opplever det som et problem å oppfylle kravene i den reviderte svenske læreplanen.

  KAN BIDRA TIL MER PROFESJONALISERING

  De som ikke behersker de nye kravene, opplever det som stressende.
  De vil så mye og ønsker virkelig å bidra til en god virksomhet. Men om ikke kunnskapen er der, trenger de kunnskapspåfyll, mener Williams.

  – Det er i dag et gap mellom læreplanen og den kunnskapen mange av dem som arbeider i barnehagene, har. Dette gapet må fylles, og det skjer best ved etter- og videreutdanning, mener hun.

  –Mange opplever at det er vanskelig å bruke begrepet undervisning i barnehagene. Ved å snakke om undervisning kan vi bidra til en ytterligere profesjonalisering av barnehagelærerne og til bedre kvalitet i de svært viktige institusjonene som barnehagene er.

  Siw Ellen Jakobsen

  Foto: Freddy Wike

  Kilde

  Williams, P., S. Sheridan and A. Sandberg (2014). Preschool – an arena for children’s learning of social and cognitive knowledge. Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226–240.

   

  SVENSKE BARNEHAGER OG BEGREPET UNDERVISNING

  Svenske barnehager omfattes av skoleloven. Det betyr blant annet at begrepene undervisning og utdanning også blir brukt i svensk barnehage. Undervisningsbegrepet skal tolkes vidt da det omfatter både omsorg, utvikling og læring. Å bruke begrepet undervisning betyr ikke at svenske barnehagers oppdrag endres.