Hopp til innholdet

  Taust om Samlivsbrudd

  Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt.

  Hvert år opplever mange små barn at foreldrene deres skillerlag. De fleste av disse barna går i barnehage. Men vi harvisst lite om hvordan barna og de ansatte i barnehagen har håndtert slike samlivsbrudd.

  Et større forskningsprosjekt ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har nå sett nærmere på femåringers opplevelse av samlivsbrudd. Forskerne har også studert hvilke erfaringer barnehageansatte har med samlivsbrudd, hvilke verktøy de ansatte tar i bruk, og hvordan de reagerer når barnas foreldre går fra hverandre.

  BARN REAGERER FORSKJELLIG

  En hovedkonklusjon er at reaksjonen på samlivsbrudd er svært forskjellig fra barn til barn. Forskerne brukte såkalte «følelseskort» i studien. Kortene skulle hjelpe barna til å forklare hvordan de hadde det.

  Forskerne fant på den måten ut at barna kan deles inn i tre ulike syn når det gjelder erfaringer i forbindelse med samlivsbrudd:

  • Noen barn har det vanskelig etter et samlivsbrudd. Disse barna er særlig bekymret for mors og fars tristhet. Gjennom kort-prioriteringen viste noen barn at de må trøste mor og far etter samlivsbrudd.
  • Noen femåringer virket veltilpass. Disse barna fant fram kort som viser at de er glade og er glade for å være sammen med mor og far.
  • Noen femåringer forteller om blandede følelser. De fant fram kort som viser at de ofte er glade, men også kort som viser at de er engstelige, lei seg og sinte. Det var også flere barn som sorterte kortene på helt individuelle måter, og det er viktig å ta høyde for at barn kan oppleve et samlivsbrudd svært forskjellig. Derfor blir det viktig at barnehager har fleksible verktøy som gjør dem i stand til å møte de ulike barna.

   

  MESTRER IKKE ARBEIDET

  Professor Ingunn Størkersen ledet studien. Hun slår fast at barnehagen er svært viktig for barna etter foreldrenes samlivsbrudd.

  Når mor og far går hver sine veier, må barn ofte flytte til et nytt hjem. De må gjøre seg kjent i et nytt nabolag, og de opplever ofte at familien får dårligere økonomi. I en turbulent tid kan barnehagen og barnehagens ansatte fungere som en trygg base i disse barnas liv.

  Men funn fra studiene i prosjektet kan tyde på at barn ikke alltid får den hjelpen de trenger i barnehagen. Ganske mange barnehageansatte er usikre på hvordan de skal håndtere samlivsbrudd. Mange ansatte sliter også med sine egne følelser på dette området. De er usikre, og de opplever dette som stressende. I verste fall kan denne typen stress føre til økt sykefravær, mener psykolog Klara Øverland, som har studert de ansatte.

  – De ansatte i barnehagen mestrer gjerne ikke dette på noen god måte. De mangler øvelse, og de mangler en metode for å samtale med barn og foreldre om samlivsbrudd. Særlig gjelder det de ansatte uten barnehagelærerutdanning. De som har en slik utdannelse i bunn, så i vår studie ut til å ha en større trygghet, selv om heller ikke de har spesifikke verktøy for å snakke om samlivsbrudd, sier Øverland.

  SKAL IKKE FORTIES

  Når barn er triste eller frustrerte, er mange av de ansatte i barnehagen usikre på når de skal gripe inn. Og hvordan de skal gjøre det. Ingunn Størksen er redd denne engstelsen kan gjøre en vond situasjon verre for ungene.

  – Barnehagen er en så viktig del av barnas hverdag at det er naturlig at de får snakke om følelsene sine der. Velger man å ikke snakke med dem om dette, sender man ut signaler om at barnets opplevelser og følelser ikke er viktige. – Samlivsbrudd er ikke et tema som skal forties, understreker forskeren.

   

  TO HOVEDSYN

  Forskerne fant blant de barnehageansatte to ulike syn på barns reaksjoner etter samlivsbrudd. Noen ansatte mener at disse barna er lei seg og frustrerte. Andre mener at rutinene i barnehagen gjør at disse barna klarer seg greit, selv om de også kan se at barn er triste.

  Hvorfor ser de ansatte så forskjellige reaksjoner hos barna? spurte Øverland seg om. Da hun så nærmere på de ansattes egen bakgrunn, fant hun et mønster.

  – Det viste seg at de som selv hadde opplevd samlivsbrudd, hadde en tendens til å se en variasjon av tilpasningsproblemer. Er det slik at noen undervurderer problemene barna har, fordi de ikke vet hva de skal lete etter? spør forskerne seg nå.

  MÅ BRY SEG

  Når barn har opplevd samlivsbrudd, bør de ansatte i barnehagen vite hva de skal gjøre for å hjelpe dem. Forskerne anbefaler at studenter og ansatte får kompetanse på temaet.

  Flere av de barnehageansatte som deltok i forskernes undersøkelse, fortalte at de hadde problemer med å vite hvordan de skulle håndtere problemer, og dermed ventet de på at det skulle gå over av seg selv. Noen fortalte at det var vanskelig når de ikke visste noe om hva som skjedde hjemme hos barnet. Andre fortalte at de kom i en lojalitetskonflikt mellom de to foreldrene.

  Forskerne anbefaler at de ansatte får verktøy som setter dem i stand til å samtale med barna og hjelpe dem igjennom en krevende fase, og at de også finner gode måter for å kunne fortsette samarbeidet med foreldrene.

  Siw Ellen Jakobsen

  Kilde

  Størksen, I., Thorsen, A.A., Øverland, K. & Brown, S.R. (2012):
  Experiences of Daycare Children of Divorce.
  Early Child Development and Care 182(7), 807-825.

  Øverland, K., Størksen, I., Bru, E. & Thorsen, A.A. (2012):
  Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study.
  Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.