Hopp til innholdet

  Lite oppmerksomhet mot forebyggende arbeid

  Hvis et barn i barnehagen eller på skolen har utfordringer, mener de fleste som jobber der, at det skyldes barnet, ikke institusjonen.

  Behøver barnet spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller på skolen, skyldes det feil ved barnet.

  Dette svarer rundt 84 prosent av barnehagelærerne og nær 95 prosent av assistentene i svenske barnehager når de blir spurt. Svært få mener at det kan være dårlig gruppedynamikk eller andre forhold utenfor barnet selv som utløser behovet for hjelp.

  OVERRASKET

  Den svenske forskeren Gunilla Lindqvist ved Högskolan i Dalarna i Sverige har gjort en stor undersøkelse, hvor hun har studert hvilket syn pedagogisk personale i barnehager og på skoler har på arbeidet med barn med spesielle behov.

  Resultatene overrasker henne. En majoritet svarer at medisinske diagnoser bør ha betydning for om barnet skal få hjelp. Mange mener også at barnets familiebakgrunn er en viktig årsak til at et slikt behov oppstår. Lengst ned på listen kom forhold som hadde noe med barnehagen eller skolen å gjøre.

  – Det er overraskende at det er så få som tenker at det kan være en mangel ved barnehagelæreren, læreren eller gruppen, dersom noe er vanskelig med et barn, mener Lindqvist.

  Et annet resultat er at det kun er spesialpedagogene selv som mener at barnehagen og skolen må jobbe forebyggende. 71 prosent av barnehagelærerne mente at spesialpedagogene først og fremst skal rette hjelpen mot det enkelte barns behov.

  – Om barnehagepersonalet ser på barnet som et problem, kan konsekvensen bli at også barnet opplever seg selv som et problem.

  BARNEHAGEN ER MER INKLUDERENDE

  Barnehagelærerne og ledere i barnehager har et noe mer inkluderende perspektiv på barn med atferdsproblemer enn skolene. Men også her er det et langt stykke fram før vi når full inkludering, sier Lindqvist.

  – Skolen har en lang tradisjon for å skille ut barn som av ulike årsaker ikke når opp til skolens krav. Men de siste årene har retorikken sagt at barnehagen og skolen skal være et sted for alle. Det er derfor overraskende at vi ikke har kommet lenger med å oppnå full inkludering.

  Det er viktig at barn føler seg inkludert i barnehagen, også på lang sikt, mener forskeren.

  – Om barnehagepersonalet ser på barnet som et problem, kan konsekvensen bli at også barnet opplever seg selv som et problem. Det kan påvirke dets muligheter til å utvikle seg og lære. Barnehagen kan da skape et problem, ikke løse det.

  Siw Ellen Jakobsen

  Kilde