Hopp til innholdet

  Dialogkort: Inkludering og mangfold

  Hvordan rekruttere flere menn?

  I artikkelen sier forskeren at kanskje den «aller viktigste begrunnelsen for å få flere menn i barnehagene i Norge, [er] at det er forskjell på kjønnene, og at menn kan vise fram en annen kjønnsidentitet for barna. I Sverige kunne man aldri ha argumentert slik, mener hun, for der er det ikke like greit å hevde at det er forskjell på kvinner og menn».

  Til diskusjon:

  Diskuter påstanden på forsiden av dialogkortet med utgangspunkt i personalets oppfatninger av kjønnsidentitet, kjønnsroller og normer. 

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, 
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.