Hopp til innholdet

  Dialogkort: Relasjonar og samarbeid

  Når familien får meir ansvar for læringa til småbarna

  Forskarane ser i politiske dokument korleis det er forventa at foreldre og pedagogar inngår eit slags partnarskap med -kvarandre, og seier: «Det politiske idealet er at -foreldre og -pedagogar er einige om at det -viktigaste målet i livet til barnet er tidleg læring. Det grip inn i den profesjonelle rolla til -pedagogane. Det grip òg inn i foreldre-skapet og i spørsmålet om kva som er ein god -barndom.» Diskuter utsegna.

  Til diskusjon:

  Her er ein annan påstand som kjem fram i artikkelen: «Dei flytande grensene mellom heimen og barnehagen rører ved ein -klassisk diskusjon: Kva er offentleg, og kva er privat? Forskaren spør òg om det er rett at pedagogen sin praksis skal nå heilt inn i heimen til barnet.»

  Kva betyr dette for barnehagepraksisen, og kvar går grensa for kor mykje heimen skal medverke og involvere seg?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, 
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.