Hopp til innholdet

  Dialogkort: Trivsel og livskvalitet: Hindre mobbing

  Slik kan barnehageansatte hindre mobbing

  Forskerne ser tre fellestrekk i barnehager som er gode på å motarbeide krenkende adferd og mobbing mellom barn: 

  • De ansatte samarbeider.
  • De ansatte våger å granske seg selv.
  • De ansatte ser positivt på at barn er forskjellige. 

  Til diskusjon:

  Ta utgangspunkt i de tre nevnte fellestrekkene og diskuter hvordan vi legger til rette for samarbeid, hvordan vi gransker oss selv og voksenrollen, og hvordan vi gir plass til at barn er forskjellige i vår barnehage.

  Forskeren sier videre at barnehageansatte må bli bedre på å se vennerelasjonene i barnegruppen. Hvordan jobber vi med å
  ha blikk for barns relasjoner?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, 
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.