Hopp til innholdet

  Dialogkort: Matematikk

  Hei Matematikk – 8 steg til meir matematikk i barnehagen

  • Korleis undersøkjer vi matematiske spørsmål i lag med barna?
  • Korleis får vi auge på matematikken i kvardagssituasjonar?
  • Bruker vi uterommet til matematikk?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.