Hopp til innholdet

  Dialogkort: Kjønn

  Kjønn er mer enn rosa og blått

  • Har vi de samme forventningene til jenter og gutter i vår barnehage?
  • Setter vi forskjellige grenser for gutter og jenter når det gjelder lydnivå og aktivitetsnivå?
  • Hvilke leker samles gutter og jenter om i vår barnehage?

   Det er morgen i barnehagen. Clara (4) er i garderoben sammen med pappa når pedagogisk leder møter dem og sier: «Hei, Clara!» «Så fin du er i dag!» «Og så fine fletter du har i håret.» «Er det pappa som har flettet deg, eller?».

   Hvordan kunne pedagogisk leder ha møtt Clara på en positiv måte uten å si noe om hvordan Clara ser ut?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.