Hopp til innholdet

  Dialogkort: Medvirkning

  Medvirkning er mer enn å bestemme selv

  Samlingsstund med de yngste barna

  Det er samlingsstund med de yngste. Alle skal sitte på tripp-trapp-stoler rundt bordet. Pedagogisk leder har ropt opp barna og skal til å fortelle eventyret om «Skinnvotten», med små dukker som rekvisitter. Fia (2) åler seg ned fra stolen og går bort til en voksen som forbereder måltid i en annen del av rommet. Hun blir fulgt tilbake, men gjør det samme flere ganger.
  Hvordan møter de voksne Fia i denne situasjonen?

  Dagen etter, i samme barnegruppe, skal pedagogisk leder følge opp eventyret om Skinnvotten fra dagen før. Akkurat idet hun starter, begynner Erik og Ali å tromme i bordet. Flere av de andre barna følger etter, så det blir et stort trommeorkester. Barna ler og trommer høyere og høyere.
  Hvordan møter de voksne denne situasjonen?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.