Hopp til innholdet

  Dialogkort: Foreldresamarbeid

  Få verdikonflikter mellom barnehage og foreldre

  Et tenkt eksempel:

  Det er ettermiddag i barnehagen og tid for henting. Petter på fire år spør når han skal bli hentet. Kari, som er barne- og ungdomsarbeider på avdelingen, svarer at de kommer snart. Dette gjentar seg nesten hver dag. De som jobber på avdelingen, har snakket sammen om at de syns Petter ser sliten ut. Han blir nesten alltid levert først og hentet sist.

  Til diskusjon:

  • Hvordan møter vi foreldrene i slike situasjoner?
  • Hvilket ansvar har vi for å ivareta barnets trivsel og samtidig ivareta foreldrenes behov?
  • Hvor går grensen for hvor og når vi kan involvere oss i foreldrenes valg?
  • Hva kjennetegner et godt samarbeid mellom personalet i barnehagen og foreldrene?
  • På hvilken måte reflekterer vi rundt holdninger og verdier i møte med foreldrene?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.