Hopp til innholdet

  Dialogkort: Barns medvirkning

  Ikke alle barn har medbestemmelse i barnehagen

  I artikkelen sier forskeren følgende:

  For å få medbestemmelse må barnet også utfordre de voksne.

  Til diskusjon:

  • Hva gjør vi når barns medvirkning utfordrer planene våre?
  • Hva gjør vi når barns medvirkning skaper uro og støy i situasjoner der vi ønsker orden og ro, for eksempel ved måltider og i garderoben?
  • I artikkelen fremgår det at noen barn får medvirke mer enn andre. Hvordan kan vi sikre at alle barn får medvirke?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.