Hopp til innholdet

  Dialogkort: Hjelp til å leke

  Noen barn trenger hjelp til å leke

  I artikkelen beskrives det hvordan barna i løpet av leken kunne endre status. 
Fra å stå utenfor og være statist kunne de plutselig få en hovedrolle.

  Hvorfor tror vi dette skjedde? Hva tror vi den voksnes rolle kan ha vært i disse 
prosessene?

  Til diskusjon:

  I rammeplanen heter det at: «Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer.»

  Diskuter hvordan et dramaprosjekt eller andre fellesprosjekt i barnehagen vår kan
  kobles til dette punktet i rammeplanen.

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.