Hopp til innholdet

  Dialogkort: Leik og trivsel

  Kva meiner eigentleg barna om dei vaksne i barnehagen?

  I artikkelen beskriv forskaren fire forskjellige typar tilsette: trøystaren, leikekameraten, læremeisteren og ordensmakta. Forskaren seier følgjande: «De fleste har en rolle som de trives best i selv, men som regel skifter de ansatte mellom disse rollene, avhengig av situasjonen og hvilke barn de møter.»

  Kjenner de dykk igjen i desse rollebeskrivingane?

  Refleksjonsspørsmål:

  I artikkelen heter det at:

  Med kva slags roller møter vi dei ulike barna? Er det til dømes nokon barn som 
alltid blir møtte med éi bestemt rolle? I så fall: Kvifor det?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.