Hopp til innholdet

  Dialogkort: Reglar og praksis

  Forskar åtvarar om tryggleikshysteri

  I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal bidra til at barna får oppleve å meistre risikofylt leik gjennom kroppslege utfordringar. Kva legg de i denne setninga frå rammeplanen?

  Til Diskusjon:

  Ifølgje rammeplanen skal personalet gi barna begynnande kjennskap til kor viktige menneskerettane er – særleg barnekonvensjonen.

  • Korleis kan barnehagen følgje opp det nemnde punktet om «risikofylt leik» i rammeplanen utan at det går ut over den fysiske tryggleiken til barna?
  • Kan risikovurdering òg vere viktig læring som barn bør få med seg frå barnehagen? Korleis kan det i så fall leggjast til rette for det?

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.