Hopp til innholdet

  Dialogkort: Verdiar og demokrati

  Med rom for konfliktar i barnehagen

  I artikkelen seier forskaren følgjande: «I barnehagen er det en tendens til at konflikter skal løses raskt og smidig. Men uenighetene bør få lov til å blomstre litt mer. De kan brukes til å lære barna om demokrati.»

  Kva tenkjer de at barn kan lære av konfliktar utover demokratiske verdiar?

  Til Diskusjon:

  Les dømet om samlingsstunda i den siste delen av artikkelen. Diskuter kva andre måtar den vaksne kunne ha handtert denne situasjonen på, slik at barna i større grad kunne lære demokratiske verdiar.

  Slik bruker du dialogkortene

  Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet,
  ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.