Hvis veggene kunne snakke

Det som henger på veggene, avspeiler barnehagens verdier og skaper rammene for barns læring. Forsker Åsta Birkeland oppfordrer barnehagen til å være bevisst på hva veggene brukes til.

Tekst: Pia Vinther Dyrby

Skriv ut

Veggene er noe av det første du ser når du kommer inn i barnehagen. Men det kan være vanskelig å legge merke til veggene fordi du ser dem til daglig. Veggene forteller faktisk noe om den pedagogiske praksisen i en barnehage. Derfor er de interessante.

– Veggene uttrykker hva det blir lagt vekt på i institusjonen, de forteller noe om hva vi står for, mener forsker Åsta Birkeland. Hun har sammenlignet veggene i en norsk og en kinesisk barnehage.

VEGGENE UTTRYKKER VERDIER

De verdier og normer som ligger til grunn for det pedagogiske arbeidet i institusjonen, blir særlig tydelige når man sammenligner barnehager i forskjellige land.

Et eksempel: Den norske barnehagen hadde valgt å henge opp tegningene og maleriene til alle barna, mens den kinesiske barnehagen valgte ut de beste tegningene.

Dette tolker Birkeland slik: – Veggene i den norske barnehagen ga uttrykk for verdier som likhet og likeverd. De legger vekt på at alle barn har rett til å bli sett og hørt og har mulighet til å uttrykke seg. Veggene i den kinesiske barnehagen kan være uttrykk for en verdi om å være perfeksjonistisk og flink.

Veggene blir derfor et speil på hvilke verdier som gjør seg i gjeldende i samfunnet og institusjonen, mener forskeren.

VEGGENE KAN GJENSKAPE MINNER

Men veggene forteller ikke bare om verdier. De kan også gjenskape minner.

Når pedagoger henger opp foto fra en utflukt eller en aktivitet, så husker barn og voksne det de har opplevd. Da kan de snakke om det som skjedde på turen. For eksempel: «Kan du huske da du gjorde slik og slik?»

Samtalene gir barna mulighet til å få satt ord på opplevelser og til å dele sine erfaringer med andre.

VEGGENE KAN INSPIRERE

Veggene kan også fremkalle handlinger og på den måten invitere til aktivitet.

Bokstaver på veggene kan stimulere barna til å tegne. Et speil på veggene kan få barna til å utforske ansiktsuttrykk.  Når veggene inviterer til handlinger, stimulerer de barnas nysgjerrighet og skaper grobunn for eksperimenter.

At veggene setter i gang handlinger, ble særlig tydelig i den kinesiske barnehagen. Her hadde de for eksempel et område på veggen hvor barna kunne føre loggbok over temperaturer, regn og sol når de arbeidet med det som tema. I et område var det bilder av hus, historiske bygninger, moderne høyhus og foto av det barna selv hadde bygget med klosser. Alt sammen for å inspirere barna til ny bygging.

Den kinesiske barnehagen hadde også en nyhetsvegg og temavegger hvor barna ble oppfordret til å  henge opp det de var opptatt av. Det var også en rekke instruerende bilder som viste direkte hvordan barna skal vaske hender, rydde opp, klippe papir, osv.

VI KAN LÆRE AV KINESERNE

Den kinesiske barnehagen bruker veggene mer aktivt enn det vi er vant til i Skandinavia, mener Birkeland. Hun mener vi kan la oss inspirere av det og finne ut hvordan vi kan skape vegger som i større grad inviterer til aktivitet.

– I Skandinavia er det noen ganger litt tilfeldig hva som blir hengt opp. Og det som blir hengt opp, kan komme til å henge svært lenge. Veggen blir etter hvert en død utstilling, ikke en levende vegg som inviterer til samtaler.

VEGGER ER DEL AV DEN PEDAGOGISKE PRAKSISEN

Forskeren oppfordrer til at man i barnehagen snakker om hva som skal henge på veggen, og tar stilling til hva det skal bidra til.  Skal det gjenkalle eller fremkalle handlinger? Og hvem er målgruppen? Er det barn, foreldre, personale eller de som kommer utenfra for å besøke eller vurdere institusjonen? Og hvis barna er målgruppen, er tingene hengt opp i deres høyde?

FÅ ØYE PÅ DET INNFORSTÅTTE

Når man sammenligner sin egen institusjon med andres, får man gjort det innforståtte tydelig. Og det kunne vi gjerne gjøre mye mer av i en skandinavisk kontekst, mener Åsta Birkeland:

– Å få et blikk som kommer utenfra, eller å sammenligne sin egen praksis med andres, er fruktbart for å bli klarere på egne verdier og på det man selv tar for gitt. Selv om veggene i den kinesiske barnehagen ved første øyekast kan synes litt fremmedartet, så kan deres måte gjøre at vi får øye på våre egne selvfølgeligheter. Og vi kan la oss inspirere.