Hopp til innholdet
Vector (1)

Risikoleik for barn som er 1-3 år

Då forskaren Rasmus Kleppe fann ut at vi veit veldig lite om risikofylt leik blant dei yngste barna, bestemte han seg for å forske på det sjølv.

Flere studier har slått fast at voksne som jobber i barnehager, plages av støy. Nå har en gruppe forskere spurt hva barna synes.

Foreldre og personale i barnehagen er helt  avhengige av hverandres tillit. Begge parter arbeider derfor aktivt for å få til dette. Men det er ikke alltid det fungerer, ser en dansk barnehageforsker.

I Oslo-barnehagen Gydas vei står mangfold høyt på agendaen året gjennom. Barnas åpenhet og nysgjerrighet rundt ulike måter å leve på gjenspeiles både i leken, i de fysiske omgivelsene og i den pedagogiske tilnærmingen.

Fleire hundre forskingspublikasjonar som ligg bak artiklene i Vetuva

Ressurser du kan ha særlig nytte av som filmer, nettressurser eller annet veiledningsmateriell.

Målet med rammeplanen er at alle barnehagebarn skal få et godt tilbud, uansett hvilken barnehage de går i.

Tidligere utgaver:

vetuva-2019_forside-2
Vetuva 2019
Vetuva 2018
Vetuva 2017
Vetuva 2016
Vetuva 2015
Vetuva 2014